LE VOYAGEUR IMMOBILE


muziek/spel

2021 - 2022


credits: Farbod Fathinejadfard en Michiel Soete

- drawing with music -
Een fascinerende ontmoeting tussen Farbod Fathinejadfard en Michiel Soete, met theater als gemeenschappelijke bodem en achtergrond, maar alle twee vanuit een andere insteek: Farbod tekent en Michiel maakt muziek.tekening: TOPOR foto’s: Ivan Mahieu, Michiel Soete, Kathie Daneels