SKAPE LOOP


maker, bouwer

2022


een installatie van KAPLABOYZZZ en De Grote Post


SKAPE LOOP betekent schapenweg/gang in het Zuid-Afrikaans. Het parcours is gemaakt door de Kaplaboyzzz, dat zijn Sam Declercq (scenograaf, decorbouwer en meubelmaker) en Michiel Soete (theatermaker en bricoleur). Samen maken ze veelzijdige, theatrale constructies en installaties, vol fantasie.