TARNISH


maker, performer

2007

een dansvoorstelling in kcNona, Mechelen
van en met: Antia Diaz, Sara Sampelayo, Michiel Soete