THE NEVERENDING PARK


lightdesign

2020


Twee jaar lang verzamelden theatergezelschap ARSENAAL/LAZARUS en Museum Hof van Busleyden ideeën van Mechelaars voor een betere stad. Binnen het project De Grond der Dingen kreeg elke inwoner één vierkante meter om zijn stad leefbaarder te maken.

Over de voorstellen is samen onderhandeld en gediscussieerd, gewikt en gewogen.

Deze 83 geselecteerde ideeën zijn te zien in de tijdelijke expo: The Neverending Park.

Zoals in elk park kan je er rondstruinen of hangen, flaneren, ontmoeten, kijken, leren en spelen.

Het ontwerp voor de scenografie van The Neverending Park kwam binnen de context van Decoratelier tot stand in samenwerking met architecte Vesara Molla. De uitvoering gebeurde onder leiding van technisch directeur Menno Vandevelde.Lichtontwerp door Michiel Soete.

meer info:
www.theneverendingpark.com/